Skip to content

Från tanke
till handling.

Limning, ingjutning, tätning och dosering i tre steg.

I de tre stegen som vi arbetar med är steg tre, de vill säga legotillverkningen, det största området. För oss är legotillverkningen huvudområdet men där de två första stegen är lika viktiga och naturliga. Målsättningen för oss är att arbeta så öppet gentemot alla kunder som det bara går. Våran filosofi är att ju mer öppna vi är så desto större chans är det att få vara med på nästa projekt, vilket är viktigt för oss.

Våra tjänster

Limning

1-komp & 2-komp limning av de flesta material.

Tätning

Robot lagda och specialtillverkade packningar.

Ingjutning

Fuktskydd samt mekaniskt skydd av elektronik & elektromekanik.

Utbildning

Kärnan i produktion är det enkla. För att göra det enkla krävs kunskap.
För att följa det enkla krävs mod.

Upplev och arbeta med polymera material på ett professionellt sätt.
Är du intresserad av att lära dig mer om limning, ingjutning & tätning?
Vill du höja din nivå som produktionstekniker, konstruktör eller operatör
och få nyttiga tips som du kan praktisera i din egen verksamhet?
Våra kurser/utbildningar är formade så att ”alla kan”.

Vi blandar grundläggande metoder med avancerad teknik som kan appliceras
i er egen verksamhet. Vår passion för polymera material får du på köpet.

Stefan Grönqvist (grundare av Polymerteknik) har varit verksam i branschen
i mer än 25 år samt Mikael Carlniltz (platschef i Jönköping) som har breda
kunskaper från produktion då det gäller kvalitetsfrågor och som de senaste
15 åren har arbetat med limning, ingjutning & tätning kommer att dela med
sig av sina erfarenheter.

Dosering

1 & 2 komponents dosering från 0,001 g till stora flöden.

Kringutrustning

Nödvändig utrustning för att ha en säker hantering vid kemikalieanvändning.