Skip to content

Industriell limningsteknik

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskaper om limningens möjligheter, och vad som krävs för ett lyckat resultat. Med industriell limning avses här limning av metaller, plaster och oorganiska material som glas och keramik. Efter kursen ska deltagarna kunna projektera för limmade konstruktioner; ha kunskaper om förutsättningar för limning, välja lim beroende av krav på produktionen, accelererade provningsmetoder, förbehandlingsalternativ, limningsmetoder, utformning av limfogar, produktionsutrustningar, långtidshållfasthet, arbetshygien och kvalitetsstyrning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till KTH:s teknologer och elever
från industrin samt personer som är verksamma inom
konstruktion, produktion och kvalitetsstyrning med
anknytning till limning. Limleverantörer får här en
möjlighet att vidga sin syn på lim och limning. Kursen passar tekniklärare med vill ta med limning bland
andra fogningsmetoder i sin undervisning

Innehåll

Kursen kommer bland annat att behandla följande:

  • Limningshistorik
  • Fördelar och nackdelar med limning
  • Förbehandling av fogytor
  • Limning av plast och gummi
  • Olika typer av lim
  • Fogutformning
  • Limning inom fordonsindustrin

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Vi på Polymerteknik har bred kunskap, lång erfarenhet och stor passion för polymera material. Vi blandar grundläggande metoder med avancerad teknik och har kompetensen som krävs för att implementera våra tjänster direkt i er verksamhet.

Vill du veta mer om vad vi gör, ta del av mer information om våra utbildningar eller har du specifika frågor om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Upptäck våra tjänster

Dosering

1 & 2 komponents dosering från 0,001 g till stora flöden.

Kringutrustning

Nödvändig utrustning för att ha en säker hantering vid kemikalieanvändning.

Tätning

Robot lagda och specialtillverkade packningar.

Ingjutning

Fuktskydd samt mekaniskt skydd av elektronik & elektromekanik.