Skip to content

Om Polymerteknik

Aros Polymerteknik startades i Västerås 1999 av Stefan Grönqvist, som idag har varit verksam i branchen i mer än 25 år.

2006 startades ett dotterbolag i Huskvarna där Mikael Carlniltz är platschef och som har breda kunskaper från produktion då det gäller kvalitetsfrågor och som de senaste 20 åren har arbetat med limning, ingjutning & tätning.

Företagets inriktning från början var att arbeta med Limning, ingjutning, tätning, dosering och ompackning av material till industrin som en oberoende part – och så är det även idag.

Polymerteknik arbetar idag med alla kända materialleverantörer, för att kunna ge möjligheten att rekommendera materialförslag på ett opartiskt sätt.

Företaget arbetar i tre steg
  1. Vi hjälper kunder hitta rätt material och lämplig produktionsmetod som vi redovisar i en arbetsinstruktion.
  2. Vi hjälper till att starta upp produktion i kundens fabrik eller hos kundens underleverantör. Då säljer vi utrustningar, material & har utbildningar för berörd personal.
  3. När kunden önskar hjälp med tillverkningen så har vi idag två enheter, Västerås och Huskvarna, som har full produktionskapacitet. Totalt har vi ca 600 kunder i skiftande branscher och sammanlagt ca 1500 olika applikationer som är återkommande.

Kvalitet och pålitlighet är två honnörsord som väl beskriver våra verksamheter.

Företagets omsättning ökar konstant och framtiden ser intressant ut, för användandet av polymera material hittar ständigt nya användningsområden.

Stefan Grönqvist & Mikael Carlniltz

Certifikat

Utbildning

Kärnan i produktion är det enkla. För att göra det enkla krävs kunskap.
För att följa det enkla krävs mod.

Upplev och arbeta med polymera material på ett professionellt sätt.
Är du intresserad av att lära dig mer om limning, ingjutning & tätning?
Vill du höja din nivå som produktionstekniker, konstruktör eller operatör
och få nyttiga tips som du kan praktisera i din egen verksamhet?
Våra kurser/utbildningar är formade så att ”alla kan”.

Vi blandar grundläggande metoder med avancerad teknik som kan appliceras
i er egen verksamhet. Vår passion för polymera material får du på köpet.

Stefan Grönqvist (grundare av Polymerteknik) har varit verksam i branschen
i mer än 25 år samt Mikael Carlniltz (platschef i Jönköping) som har breda
kunskaper från produktion då det gäller kvalitetsfrågor och som de senaste
15 åren har arbetat med limning, ingjutning & tätning kommer att dela med
sig av sina erfarenheter.